Budskaber til menigheden kapitel 32. 153.     Fra side 125 i den engelske udgave.tilbage

Guds gave til menneskene

Engelen sagde: "Tror I, at Faderen uden kamp gav Afkald på sin elskede søn? Nej, nej!" Spørgsmålet om, hvorvidt han skulle lade den skyldige menneskeslægt dø, eller om han skulle give sin kære Søn hen i døden for den, kostede endog himlens Gud en kamp. Englene nærede så stor interesse for menneskenes frelse, at der blandt dem fandtes sådanne, som ville give afkald på deres herlighed og ofre livet for fortabte mennesker. "Men," sagde min ledsagende engel, "det ville intet gavne,." Overtrædelsen var så stor, at en Engels liv ikke kunne betale skylden. Intet uden Guds Søns død ville kunne betale skylden og frelse fortabte mennesker fra håbløs elendighed og sorg.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.