Budskaber til menigheden kapitel 47. 242.     Fra side 202 i den engelske udgave.tilbage

Saulus omvendelse

Saulus øvede en mægtig indflydelse, idet han således med frimodighed forkyndte Jesus. Han besad kendskab til skriften, og efter hans omvendelse skinnede der et guddommeligt lys over profetierne om Jesus, og dette satte ham i stand til at fremholde sandheden klart og frimodigt og til at berigtige enhver forvanskning af skriften. Fordi Guds Ånd hvilede på ham, kunne han på en klar og eftertrykkelig måde føre sine tilhængere med sig gennem profetierne ned til tiden for Kristi første komme og vise dem, at de dele af skriften, der henviste til hans lidelse, død og opstandelse, var gået i opfyldelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.