Budskaber til menigheden kapitel 47. 241.     Fra side 201 i den engelske udgave.tilbage

Saulus omvendelse

Saulus blev øjeblikkelig seende, stod op og blev døbt. Derpå lærte han i synagogerne, at Jesus i sandhed var Guds Søn. Alle, der hørte ham, forbavsedes og sagde: "Er det ikke ham, som i Jerusalem forfulgte dem, der påkaldte dette navn, og var kommen hertil for at føre dem bundne til ypperstepræsterne?" Men Saulus voksede i kraft og gendrev jøderne, som atter kom i forlegenhed. Alle kendte til, hvorledes Saulus havde stået Jesus imod, og hvorledes han i sin nidkærhed havde efterstræbt alle, som troede på hans navn, og overgivet dem til døden; og hans vidunderlige omvendelse overbeviste mange om, at Jesus var Guds Søn. I Helligåndens kraft fortalte Saulus om sin erfaring. Han havde forfulgt både mænd og kvinder til døden, bundet dem og sat dem i fængsel; men på vejen til Damaskus var han pludselig blevet omstrålet af et stærkt lys fra himlen, og Jesus åbenbarede sig for ham og lærte ham, at han var Guds Søn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.