Budskaber til menigheden kapitel 52. 261.     Fra side 218 i den engelske udgave.tilbage

Død er ikke et evigt liv i lidelse

Satan begyndte sit bedrag i eden. Han sagde til Eva: "I skal ingenlunde dø." Dette var Satans første undervisning angående sjælens udødelighed, og fra den tid og indtil nu er han blevet ved med dette bedrag og vil vedblive dermed, indtil Guds børns fangenskab vendes. Jeg blev henvist til Adam og Eva i eden. De spiste af det forbudne træ, hvorefter det glimtende flammesværd blev sat omkring livets træ, og de blev drevet ud af haven, for at de ikke skulde nyde af livets træ og blive udødelige syndere. Frugten af dette træ skulle gøre udødeligheden stedsevarende. Jeg hørte en engel spørge: "Hvem af Adams slægt er gået forbi det glimtende flammesværd og har spist af livets træ?" Jeg hørte en anden engel svare: "Ikke een af Adams slægt er gået forbi det glimtende flammesværd og har spist af træet; derfor er der ingen udødelig synder." Den sjæl, som synder, den skal dø en evig død, en død der ikke medfører noget håb om en opstandelse; og da vil Guds vrede være stillet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.