Budskaber til menigheden kapitel 52. 265.     Fra side 221 i den engelske udgave.tilbage

Død er ikke et evigt liv i lidelse

Jeg så, at Guds engle aldrig må herske over viljen. Gud stiller livet og døden frem for menneskene. De kan selv vælge. Mange ønsker livet, men fortsætter stadigvæk vandringen på den brede vej. Skønt Gud i sin store miskundhed og barmhjertighed hengav sin Søn i døden for dem, sætter de sig op imod Guds herredømme. De, der ikke vælger at tage imod den frelse, som er så dyrekøbt, må lide straf. Men jeg så, at Gud ikke vil indespærre dem i helvede for at lide en endeløs pine, ligesom han heller ikke vil tage dem ind i himlen; thi for dem at skulle opholde sig i selskab med de rene og hellige ville gøre dem overmåde ulykkelige. Han vil derimod tilintetgøre dem fuldstændigt og lade dem blive, som om de aldrig havde været til; dermed vil hans retfærdighed være sket fyldest. Han dannede mennesket af jordens støv, og de ulydige og vanhellige vil blive fortæret af ild og blive til støv igen. Jeg så, at Guds godhed og barmhjertighed i denne sag burde lede alle til at beundre hans karakter og tilbede hans hellige navn. Når de ugudelige er blevet udryddet af jorden, vil hele den himmelske hærskare sige: "Amen."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.