Budskaber til menigheden kapitel 56. 284.     Fra side 235 i den engelske udgave.tilbage

Den første engels budskab

I medlidenhed og kærlighed betragtede Jesus og hele den himmelske hærskare dem, der med glad forventning havde længtes efter at se ham, som deres sjæle elskede. Engle dvælede omkring dem for at holde dem oppe i prøvelsens time. De, der havde forsømt at modtage det himmelske budskab, blev efterladt i mørke, og Guds vrede var optændt imod dem, fordi de ikke ville antage det lys, han havde sendt dem fra himlen. De trofaste skuffede, der ikke kunne forstå, hvorfor deres Herre ikke kom, blev ikke overladt i mørke. De blev på ny ledet til at granske de profetiske tidsperioder i bibelen. Herren tog sin hånd bort fra tallene, og fejlen fandt sin forklaring. De så, at de profetiske tidsperioder strakte sig til 1844, og at de samme grunde, som de havde fremholdt til støtte for, at disse perioder endte i 1843, beviste, at de ville ende i 1844. Lys fra Guds ord opklarede deres stilling, og de opdagede en ventetid "synet står ved magt, ..... tøver det, så bi på det". Hab. 2,3. I deres længsel efter Kristi øjeblikkelige komme havde de overset den forhaling af synet, der var beregnet på at skulle åbenbare de sande ventende. Atter stod de over for et tidspunkt. Jeg så, at mange af dem ikke kunne hæve sig over den alvorlige skuffelse, de havde lidt, og komme i besiddelse af den nidkærhed og kraft, som havde udmærket deres tro i 1843.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.