Budskaber til menigheden kapitel 56. 280.     Fra side 233 i den engelske udgave.tilbage

Den første engels budskab

Tusinder blev ledet til at omfatte den sandhed, som William Miller forkyndte, og der fremstod Guds tjenere i Elias' ånd og kraft for at forkynde budskabet. De, der prædikede dette højtidelige budskab, følte sig ligesom Jesu forløber Johannes drevet til at lægge øksen ved træets rod og opfordre menneskene til at bære frugter, som var omvendelsen værdige. Deres vidnesbyrd var egnet til at vække og mægtigt påvirke kirkesamfundene og åbenbare deres sande karakter. Og medens den højtidelige opfordring til at fly fra den tilkommende vrede lød, blev det lægende budskab antaget af mange, der tilhørte kirkesamfundene; de indså deres frafald og ydmygede sig for Gud i dyb sjæleangst og med bitre angerstårer. Og når Guds ånd hvilede på dem, hjalp de til med at forkynde råbet: "Frygt Gud og giv han ære, thi hans domstime er kommet."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.