Budskaber til menigheden kapitel 63. 318.     Fra side 264 i den engelske udgave.tilbage

Spiritismen

Jeg så, at Herren har givet verden anledning til at opdage snaren. Dette ene er bevis nok for en kristen, hvis intet andet forelå: at der ikke gøres forskel på det dyrebare og det slette. Thomas Paine, hvis legeme nu er hensmuldret til støv, og som vil opstå i den anden opstandelse ved slutningen af de tusinde år for at få sin løn og lide den anden død, fremstilles af Satan som værende i himlen, hvor han er højt ophøjet. Satan benyttede ham på jorden, så længe han kunne, og nu fortsætter han den samme gerning ved at påstå, at Thomas Paine er så højt ophøjet og hædret i himlen; han vil give det udseende af, at denne mand forkynder den samme lære der, som han forkyndte her nede. Og nogle, der med forfærdelse har betragtet hans liv og død og hans fordærvelige lære, medens han levede, finder sig nu i at lade sig undervise af ham en af de sletteste og mest fordærvede iblandt mennesker, en, som foragtede Gud og hans lov.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.