Budskaber til menigheden kapitel 68. 338.     Fra side 279 i den engelske udgave.tilbage

Det tredje budskab afsluttet

Jeg blev vist fremad til den tid, da den tredje engels budskab afsluttedes. Guds kraft havde hvilet over hans folk; de havde fuldført deres geming og var beredt til den prøvende stund, der ventede dem. De havde modtaget den sildige regn, vederkvægelsen fra herrens åsyn, og det levende vidnesbyrd var blevet genopvækket. Den sidste store advarsel havde lydt overalt, og den havde opflammet og forbitret jordens beboere, som ikke ville antage budskabet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.