Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 14. 120.     Fra side 120 i den engelske udgave.tilbage

Vort nuværende arbejde

Der er noget bedre at tale om, end andres fejl og svagheder. Tal om Gud og hans forunderlige gerninger. Studer hvordan hans kærlighed og visdom i alle naturens værker manifesterer sig. Studér den forunderlige organisme, menneskesystemet, og de love dette styres af. De som erkender beviserne for Guds kærlighed, som forstår noget af hans loves visdom og godgørenhed, og de velsignelser der kommer af lydighed, vil betragte deres pligter og opgaver ud fra helt andre synsvinkler. I stedet for at se på en overholdelse af sundhedslovene som en selvfornægtende og selvopofrende sag, vil det se det som det virkelig er, som en uvurderlig velsignelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.