Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 14. 120.     Fra side 120 i den engelske udgave.tilbage

Vort nuværende arbejde

Der er mange som prøver at rette op på andres liv ved at angribe det de betragter som forkerte levevaner. De går til dem som de mener er i vildfarelse, og udpeger deres mangler, men de prøver ikke at rette tankesindet mod de rigtige principper. En sådan kurs er ofte langt fra at få de ønskede resultater. Når vi gør det tydeligt, at vi prøver at rette andres fejl, vækker vi ofte deres genstridighed, og gør mere skade end godt. Og der er fare for at også sætte i rette. Han som påtager sig selv at rette på andres fejl, bliver tilbøjelige til at kritisere, og snart vil al hans interesse være at gå efter fejl og mangler. Se ikke på andre for at finde deres fejl eller udsætte deres vildfarelser. Uddan dem til de bedre levevaner ved dit eget eksempels kraft.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.