Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 15. 125.     Fra side 125 i den engelske udgave.tilbage

Mentale drankere

Det smerter mig når jeg ser unge mænd og kvinder sådan ruinere deres nytte i dette liv, og ikke få en erfaring som vil berede dem for et evigt liv i det himmelske selskab. Vi kan ikke finde et bedre navn end ”mentale drankere.” Umådeholdne læsevaner udøver en skadelig indflydelse på hjernen, sådan som umådeholdne spise- og drikkevaner gør.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.