Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 15. 126.     Fra side 126 i den engelske udgave.tilbage

Mentale drankere

Hvis Bibelen blev studerest som den burde, vil mennesker blive stærke og intelligente. De emner der behandles i Guds ord, med dens pænt enkle udtryk, ædle temaer som præsenteres for sindet, udvikler evner i mennesket som ellers ikke kan udvikles. I Bibelen, vil en bundløs mark åbnes for fantasien. Når den studerende overvejer Bibelens store temaer, forbinde sig med dets ophøjede billeder, renere og ophøjede tanker og følelser, er det større end han brugte da han læste andre værker af blot menneskelig oprindelse, som blot er af tarvelig karakter. De unge sind når ikke deres ædleste udvikling, når de forsømmer den højeste visdomskilde, - Guds ord. Årsagen til at vi har så få mænd med gode sind, med stabilitet og solid værdi, er at Gud ikke bliver frygtet, Gud bliver ikke elsket, religionens principper føres ikke ud i livet som de burde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.