Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 15. 126.     Fra side 126 i den engelske udgave.tilbage

Mentale drankere

Gud vil at vi skal benytte os af alle midler til at opdyrke og styrke vore forstandsmæssige styrke. Vi blev skabt for en højere og ædlere eksistens, end livet er nu. Denne tid er en beredelse for det fremtidige evige liv. Hvor kan der findes større emner at overveje, et mere interessant emne at tænke over, end de ophøjede sandheder der foldes ud i Bibelen? Disse sandheder vil gøre et mægtigere arbejde for menneskene, hvis de vil følge det som de lærer. Men hvor studeres Bibelen dog lidt! Der dvæles ved uvigtige ting, frem for dets temaer. Hvis Bibelen blev læst mere, hvis sandhederne blev bedre forstået, ville vi være et langt mere oplyst og forstandigt folk. Der gives energi til den sjæl ved at ransage dets sider. Engle fra lysets verden står ved den seriøse sandhedssøgers side, for at indprente og oplyse hans sind. Han som har en mørk forståelse, kan finde lys ved at få kendskab til Skrifterne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.