Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 18. 149.     Fra side 149 i den engelske udgave.tilbage

Håb for den fristede

Himlen er af al værdi for os. Vi må ikke løbe nogen risiko i denne sag. Her må vi ikke sætte noget på spil. Vi må vide at være skridt er sat af Herren. Måtte Gud hjælpe os i denne store overvindelse. Han har kroner til dem som vinder sejr. Han har hvide klæder til de retfærdige. Han har en evig herlighedsverden til dem som søger efter herlighed, ære og evigt liv. Enhver som indtager Guds stad vil gå ind som sejrherre. Han vil ikke gå ind som en fordømt forbryder, men som en Guds søn. Og enhver bydes velkommen, som gå inder der: ”Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt.” [Mattæus 25,34.]

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.