Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 18. 148.     Fra side 148 i den engelske udgave.tilbage

Håb for den fristede

Du vil hele tiden være i fare, indtil du forstår viljens sande kraft. Du kan tro og love alle ting, men dine løfter og din tro nytter ikke noget, før du har lagt din vilje på den rette side. Hvis du vil kæmpe troens gode strid, med din viljekraft, er der ingen tvivl om at du vil vinde sejr.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.