Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 18. 148.     Fra side 148 i den engelske udgave.tilbage

Håb for den fristede

Din del er at lægge din vilje på Kristi side. Når du overgiver din vilje til ham, vil han straks tage dig i besiddelse, og virke i dig, til at ville og gøre hans gode behag. Din natur kommer under hans Ånds kontrol. Endog dine tanker underlægges ham. Hvis du ikke kan kontrollere dine impulser, dine følelser, sådan som du ønsker, så kan du kontrollere viljen, og således vil der ske en hel forandring i dit liv. Når du overgiver din vilje til Kristus, skjules dit liv med Kristus i Gud. Den allieres med den magt der ligger over alle magter og myndigheder. Du får en kraft fra Gud som holder dig fast i hans kraft; og et nyt liv, endog troens liv, er mulig for dig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.