Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 5. 55.     Fra side 55 i den engelske udgave.tilbage

Yderligheder i kost

Der er en stor klasse som vil afvise enhver reformbevægelse, uanset hvor fornuftig den end er, hvis den lægger restriktioner på appetitten. De rådfører sig med smagen, i stedet for med fornuften og sundhedslovene. Alle som forlader vanens slående spor og forsvarer reformen, vil møde modstand af den klasse. De vil regnes som radikale, lad dem altid følge en pålidelig vej.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.