Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 5. 55.     Fra side 55 i den engelske udgave.tilbage

Yderligheder i kost

Men ingen bør lade modstand eller latterliggørelse vende ham fra reformarbejdet, eller få ham til at se let på det. Han som er besjælet med den ånd der drev Daniel, vil ikke være snæversynet eller indbildsk, men han vil være fast og stå beslutsomt for det rigtige. Han vil i al sin omgang, hvad enten det er med brødre eller med andre, ikke vakle fra princippet, medens han samtidig ikke underlader at vise en ædel og Kristus-lignnde livsførelse. Når de som forsvarer den hygiejnisk rene reform lader det gå til yderligheder, skal folk ikke bebrejde, hvis de væmmes. Den religiøse tro kommer således i vanry, dem der er vidne til denne inkonsekvens vil, i mange tilfælde, aldrig senere kunne tro noget godt om den reform. Disse yderligheder gør mere skade på få måneder, end de kan rette op på livstid. De går ind i et værk som Satan glæder sig over at se.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.