Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 7. 73.     Fra side 73 i den engelske udgave.tilbage

Overbebyrdede husholdere

For mange skal det store altopslugende mål i livet – det som retfærdiggør alle udgifter eller alt arbejde, - se ud som nyeste stil. Uddannelse, sundhed og bekvemmelighed ofres på modens alter. Også ved bordenes opdækninger, mode og opvisning udøver deres fordærvelige indflydelse. Den sunde tilberedelse af mad kommer i anden række. Serveres der mange forskellige retter, bruger det tid, penge og hårdt arbejde, uden at føre til noget godt. Det er nok moderne at få et halvt dusin retter ved et måltid, men den skik ruinerer sundheden. Det er moderne skik som følsomme mænd og kvinder burde fordømme, både ved forskrift og eksempel. Vis lidt hensyn til livet når du laver mad. ”Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end klæderne?” [Matthæus 6,25.]

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.