Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 7. 73.     Fra side 73 i den engelske udgave.tilbage

Overbebyrdede husholdere

Satan finder på disse skikke, hvorved vor tids samfund overbebyrdes, og mange af modens tilbedere kender ingen bedre vej, end at bruge deres dyrebare prøvetid på den mest frugtesløse bestræbelse, at holde gang i sin foranderlige dekreter. Hvilket regnskab skal de aflægge på Guds Domsdag, som har ligeså meget krav på deres tid, styrke og alle deres kræfter?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.