Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 7. 74.     Fra side 74 i den engelske udgave.tilbage

Overbebyrdede husholdere

Egenkærlighed, selvtilbedelse, afgudsdyrkelse af selvet har ligget på kvinders skuldre, som et snærende åg de har båret. De er betynget med tunge byrder at bære. Og dette tunge arbejde for i interesse for moden, bliver kun gengældt af lidelse og undertrykkelse. Kristus ser ned igennem tider, så den tilstand af tingene som nu er, og til disse overbelastede mennesker, giver han den salige indbydelse: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.” [Mattæus 11,28. 29.]

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.