Det virkelige liv kapitel 10. 89.     Fra side 81 i den engelske udgave.tilbage

En kristen karakter

Kærlighed til Gud og mennesker
De, som er besjælet af sand kærlighed til Gud, vil nære et alvorligt ønske om at kende hans vilje og at gøre derefter. Apostlen Johannes, hvis breve handler så udførligt om kærligheden, siger: "Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud." 1Joh. 5,3. Det barn, der elsker sine forældre, vil vise denne kærlighed ved en villig lydighed; men det egenkærlige og utaknemmelige barn søger at gøre så lidt som muligt for forældrene, medens det samtidig gerne vil nyde alle de goder, som bliver det lydige og trofaste barn til del. Den samme forskel gør sig gældende blandt dem, der udgiver sig for at være Guds børn. Mange, som ved, at de er genstand for Guds kærlighed og omsorg, og som gerne vil modtage hans velsignelse, finder ingen glæde i at gøre hans vilje. De betragter Guds krav til dem som et snærende bånd og hans befalinger som et tungt åg. Den derimod, som virkelig tragter efter hellighed i hjerte og liv, finder sin lyst i Guds lov og beklager kun, at han kommer så meget til kort i opfyldelsen af dens krav.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.