Det virkelige liv kapitel 10. 92.     Fra side 83 i den engelske udgave.tilbage

En kristen karakter

Enighed med Kristus vort privilegium
En forret at være forenet med Kristus For enhver kristen er det ikke alene en forret, men også en pligt at vedligeholde et inderligt samfund med Kristus og at opnå en rig erfaring i de ting, som hører Gud til. Da vil hans liv blive frugtbart på gode gerninger. Kristus udtalte: "Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt." Joh. 15,8. Når vi læser om de mænds liv, som har udmærket sig ved deres fromhed, anser vi ofte deres erfaringer og deres høje udvikling for at være noget, der ligger langt uden for vore muligheder. Men således er det ikke. Kristus døde for alle, og i hans ord har vi forsikring om, at han er mere villig til at skænke dem sin Helligånd, som beder ham derom, end jordiske forældre er til at give deres børn gode gaver. Profeterne og apostlene fik ikke en fuldkommen karakter ved et mirakel, men gjorde brug af de midler, som Gud havde gjort tilgængelige for dem. Enhver, der vil gøre de samme anstrengelser, vil opnå de samme resultater.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.