Det virkelige liv kapitel 3. 35.     Fra side 32 i den engelske udgave.tilbage

Lyster og lidenskaber

Når de, som regelmæssigt bruger kaffe, te, tobak, opium efter alkoholiske drikke, berøves deres sædvanlige nydelsesmidler, er det dem umuligt at tage del i gudstjenesten med iver og interesse. Guds nåde synes ude af stand til at bringe liv eller ånd ind i deres bønner eller deres vidnesbyrd. Sådanne kristne.bør tænke over, hvor det, som de finder behag i, har sin oprindelse. Er det fra det høje eller fra det dybe?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.