Det virkelige liv kapitel 3. 31.     Fra side 29 i den engelske udgave.tilbage

Lyster og lidenskaber

Lyster, som fører krig imod sjælen
De, der virkelig er helliggjort, vil på ethvert sted holde moralens fane højt ved at holde fast ved rigtige livsvaner; de vil ligesom Daniel være et eksempel for andre på afholdenhed og selvfornægtelse. En fordærvet appetit bliver en lyst, der fører krig imod sjælen. Alt, hvad der er i strid med naturen, bidrager til at fremkalde en sygelig sjælstilstand. Eftergivenhed over for appetitten giver en dårlig fordøjelse, en træg lever og en omtåget hjerne og indvirker således skadeligt på vedkommendes sind og humør. Og disse svækkede evner og kræfter fremstiller man for Gud, der ikke ville modtage ofrene, medmindre de var uden lyde! Det påhviler os som en pligt at bringe vore lyster og livsvaner i overensstemmelse med naturens love. Blev de legemer, der lægges på Kristi alter, underkastet en lige så grundig undersøgelse, som tilfældet var med jødernes ofre, hvem ville da blive antaget?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.