God works continually in sustaining every living thing. Was His work to cease upon the Sabbath day? Should God forbid the sun to fulfill its office on the Sabbath? Should He cut off its rays from warming the earth and nourishing vegetation? Should the brooks stay from watering the fields, and the waves of the sea still their ebbing and flowing? Must the wheat and maize stop growing, and the trees and flowers put forth no bud or blossom on the Sabbath? 74


Kristus vor Frelser kapitel 11. 83.     Fra side 73 i den engelske udgave.tilbage

Sabbatshelligholdelse

Menneskene ville da gå glip af jordens frugt og de goder, som opretholder livet. Naturen må fortsætte sin virksomhed, ellers ville vi gå til grunde. Og menneskene har også en gerning at udføre på sabbatten. Der må sørges for livets fornødenheder, de syge må plejes, de nødlidendes trang må afhjælpes. Gud ønsker ikke, at nogen af hans skabninger skal lide smerte en eneste time, når den kan lindres på sabbatten eller nogen anden dag.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.