"What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad? "And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto Him, "Art thou only a stranger in Jerusalem and hast not known the things which are come to pass there in these days? "And He said unto them, What things? And they said unto Him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people." Luke 24:16-19. They then told what had taken place, and repeated the report brought by the women who had been at the tomb early that same morning. Then He said: "O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken: Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into His glory?


Kristus vor Frelser kapitel 28. 196.     Fra side 161 i den engelske udgave.tilbage

Jesu vidner

"Hvad er det, I går og taler med hinanden om?" De standsede og så bedrøvede ud, og den ene, som hed Kleofas, svarede og sagde til ham: "Er du alene fremmed i Jerusalem, så du ikke ved, hvad der er foregået der i disse dage?" Han spurgte dem: "Hvad da?" De svarede ham: "Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord for Gud og hele folket". Luk. 24,16-19. Derpå fortalte de om det, der var sket, og gentog meddelelsen fra kvinderne, som havde været ved graven tidligt om morgenen samme dag. "Da sagde han til dem: "Oh, hvor I er uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt! Burde Kristus ikke lide dette og så indgå til sin herlighed?"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.