In teaching these disciples, Christ showed the importance of the Old Testament as a witness to His mission. Many now reject the Old Testament, claiming that it is no longer of any use. But such is not Christ's teaching. So highly did He value it, that at one time He said, "If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead." Luke 16:31.


Kristus vor Frelser kapitel 28. 198.     Fra side 164 i den engelske udgave.tilbage

Jesu vidner

Med sin undervisning af disse disciple understregede Jesus Det gamle Testamentes betydning som et vidnesbyrd om hans mission. Mange forkaster i dag Det gamle Testamente og hævder, at det ikke mere behøves. Men sådan lærer Jesus ikke. Han værdsatte det så højt, at han engang udtalte: "Hører de ikke Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en opstod fra de døde". Luk. 16,31.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.