God meant for others, as well as the Jews, to know that Christ had come. In a country far to the east were wise men who had studied the prophecies concerning the Messiah, and who believed that His coming was near. The Jews called these men heathen; but they were not idolaters. They were honest men, who wanted to know the truth, and to do the will of God.


Kristus vor Frelser kapitel 3. 16.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Vismændenes besøg

Gud ønskede også, at andre end jøderne skulle vide, at Kristus var kommet. I et fjernt land imod øst var der vismænd, som havde gransket profetierne om Messias og troede, at hans komme var nær. Jøderne kaldte disse mænd hedninger; men de var ikke afgudsdyrkere. De var hæderlige mænd, som ønskede at kende sandheden og adlyde Guds vilje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.