On that night when the angels came to the shepherds of Bethlehem, the wise men had noticed a strange light in the sky. It was the glory which surrounded the angel host. When this light faded away, they had seen in the heavens what looked like a new star. At once they thought of the prophecy which says, "There shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel." Numbers 24:17. Was this star a sign that the Messiah had come? They determined to follow it, and see where it would lead them. It led them into Judea. But when they came near to Jerusalem, the star grew so dim that they could not follow it.


Kristus vor Frelser kapitel 3. 17.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Vismændenes besøg

Samme nat, som englene havde besøgt hyrderne ved Betlehem, havde vismændene bemærket et sælsomt lys på himmelen. Det var den herlighed, der omgav engleskaren. Da dette lys var svundet bort, havde de set noget, der lignede en ny stjerne. Straks erindrede de profetien, som sagde: "En stjerne opgår af Jakob, et herskerspir løfter sig fra Israel!." 4Mos. 24,17. Var denne stjerne et tegn på, at Messias var kommet? De bestemte sig for at følge den og se, hvor den ville føre dem hen. Den ledte dem til Judæa. Men da de nærmede sig Jerusalem, blev stjernen utydelig og de kunne ikke følge den længere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.