The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. From the beginning it has been God's plan that through His church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency. The members of the church, those whom He has called out of darkness into His marvelous light, are to show forth His glory. The church is the repository of the riches of the grace of Christ; and through the church will eventually be made manifest, even to "the principalities and powers in heavenly places," the final and full display of the love of God. Ephesians 3:10.


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 11.     Fra side 9 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

Menigheden er den hjælp, Gud har anvist til menneskers frelse. Den blev oprettet for at tjene, og det er dens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Fra den første begyndelse har det været Guds hensigt, at hans fylde og hans fuldkommenhed gennem hans menighed skulle genspejles for verden. Menighedens medlemmer, de, som han har kaldt ud af mørket ind i sit vidunderlige lys, skal være vidner om hans herlighed. Menigheden er det sted, hvor Kristi nådes rigdomme opbevares, og ved hjælp af menigheden skal Guds kærligheds endelige og fulde udfoldelse åbenbares, selv for "magterne og myndighederne i den himmelske verden." Ef. 3,10.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.