Wonderful is the work which the Lord designs to accomplish through His church, that His name may be glorified. A picture of this work is given in Ezekiel's vision of the river of healing: "These waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea: which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. And it shall come to pass, that everything that liveth, which moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live: . . . and by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed: it shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary: and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine." Ezekiel 47:8-12.


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 12.     Fra side 13 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

Det er en vidunderlig gerning, som Herren har til hensigt at udføre ved sin menigheds hjælp, for at hans navn kan blive herliggjort. I Ezekiels syn af helbredelsens flod gives der et billede på dette arbejde: "Dette vand løber ud i østerkredsen og ned i Araba, i ørkenen, og når det falder ud i havet, salthavet, bliver vandet der sundt; alle de levende væsener, hvoraf det vrimler, skal leve, overalt, hvor strømmen kommer hen ..... På begge flodens bredder skal der vokse allehånde frugttræer, hvis blade ikke falder af, og hvis frugter aldrig får ende; hver måned bærer de nye frugter; thi dens vand udspringer i helligdommen. Frugterne skal tjene til føde og bladene til lægedom." Ez. 47,8-12.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.