God chose Israel to reveal His character to men. He desired them to be as wells of salvation in the world. To them were committed the oracles of heaven, the revelation of God's will. In the early days of Israel the nations of the world, through corrupt practices, had lost the knowledge of God. They had once known Him; but because "they glorified Him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, . . . their foolish heart was darkened." Romans 1:21. Yet in His mercy God did not blot them out of existence. He purposed to give them an opportunity of again becoming acquainted with Him through His chosen people. Through the teachings of the sacrificial service, Christ was to be uplifted before all nations, and all who would look to Him should live. Christ was the foundation of the Jewish economy. The whole system of types and symbols was a compacted prophecy of the gospel, a presentation in which were bound up the promises of redemption.


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 13.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

Gud valgte Israel til at åbenbare hans væsen for mennesker. Han ville, at de skulle være som frelsens kilder for verden. Dem betroede han Himmelens visdom, åbenbaringen af Guds vilje. I Israels første tid havde verdens folkeslag gennem deres fordærvelse mistet deres viden om Gud. Engang havde de kendt ham, men de "ærede eller takkede ham ikke som Gud, men deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket." Rom. 1,21. Alligevel udslettede Gud dem i sin barmhjertighed ikke aldeles. Han havde i sinde at give dem en mulighed for atter at lære ham at kende gennem hans udvalgte folk. Ved offertjenestens lære skulle Kristus ophøjes for alle folkeslagenes øjne, og alle, som ville se hen til ham, skulle leve. Kristus var grundlaget for den jødiske statsordning. Hele systemet med forbilleder og symboler var en profeti om evangeliet, en fremstilling, der rummede løfterne om frelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.