But the people of Israel lost sight of their high privileges as God's representatives. They forgot God and failed to fulfill their holy mission. The blessings they received brought no blessing to the world. All their advantages they appropriated for their own glorification. They shut themselves away from the world in order to escape temptation. The restrictions that God had placed upon their association with idolaters as a means of preventing them from conforming to the practices of the heathen, they used to build up a wall of separation between themselves and all other nations. They 15 robbed God of the service He required of them, and they robbed their fellow men of religious guidance and a holy example.


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 13.     Fra side 15 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

Men Israels folk mistede deres ophøjede ret som Guds stedfortrædere af syne. De glemte Gud og svigtede i opfyldelsen af deres hellige kald. De velsignelser, som de modtog, bragte ikke verden nogen velsignelse. De tilegnede sig alle deres forrettigheder til egen forherligelse. De lukkede sig ude fra verden for at undgå fristelser. De begrænsninger, som Gud havde pålagt dem med hensyn til deres forbindelse med afgudsdyrkere som et middel til at hindre dem i at indrette sig efter hedningernes skikke, benyttede de til at opbygge en mur til adskillelse mellem sig selv og alle andre folkeslag. De berøvede Gud den tjeneste, han krævede af dem, og de berøvede deres medmennesker religiøs vejledning og et helligt eksempel.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.