Of Israel God declared: "I had planted thee a noble vine, wholly a right seed: how then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto Me?" Jeremiah 2:21. "Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself." Hosea 10:1. "And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt Me and My vineyard. What could have been done more to My vineyard, that I have not done in it? wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 14.     Fra side 16 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

Gud havde tydeligt sagt om Israel: "Som en ædel ranke plantede jeg dig, en fuldgod stikling, hvor kunne du da blive vildskud, en uægte ranke?" Jer. 2,21. "En frodig vinstok var Israel, bar sin frugt." Hoseas 10,1. "Og nu, Jerusalems borgere, Judas mænd, skift ret mellem mig og min vingård! Hvad mere var at gøre ved vingården, hvad lod jeg ugjort? Hvi bar den vilde druer, skønt jeg ventede høst af ædle?"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.