Many and wonderful are the promises recorded in the Scriptures regarding the church. "Mine house shall be called an house of prayer for all people." Isaiah 56:7. "I will make them and the places round about My hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; 10 there shall be showers of blessing." "And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more. Thus shall they know that I the Lord their God am with them, and that they, even the house of Israel, are My people, saith the Lord God. And ye My flock, the flock of My pasture, are men, and I am your God, saith the Lord God." Ezekiel 34:26, 29-31.


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 11.     Fra side 9 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

De løfter, som i skriften er optegnet med hensyn til menigheden, er mange og vidunderlige. "Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk." Es. 56,7. "Og jeg gør dem og landet rundt om min høj til velsignelse, og jeg sender regn i rette tid, mine byger skal blive til velsignelse." Jeg lader en fredens plantning vokse op for dem, og ingen skal rives bort af hunger i landet, og de skal ikke mere bære folkenes hån. De skal kende, at jeg, Herren, deres Gud, er med dem, og at de er mit folk, Israels hus, lyder det fra den Herre, Herren. I er min hjord, I er den hjord, jeg røgter, og jeg er eders Gud, lyder det fra den Herre, Herren." Ez. 34,26. og 29-31.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.