The church is God's fortress. His city of refuge, which He holds in a revolted world. Any betrayal of the church is treachery to Him who has bought mankind with the blood of His only-begotten Son. From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth. In every age the Lord has had His watchmen, who have borne a faithful testimony to the generation in which they lived. These sentinels gave the message of warning; and when they were called to lay off their armor, others took up the work. God brought these witnesses into covenant relation with Himself, uniting the church on earth with the church in heaven. He has sent forth His angels to minister to His church, and the gates of hell have not been able to prevail against His people.


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 12.     Fra side 11 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

Menigheden er Guds fæstning, hans tilflugtsted midt i en oprørsk verden. Ethvert forræderi fra menighedens side er forræderi imod ham, som har købt menneskeslægten med sin enbårne Søns blod. Lige fra begyndelsen har trofaste sjæle oprettet menigheden på jorden. Gennem alle tider har Herren haft sine vægtere, der trofast har vidnet for det slægtled, inden for hvilket de har levet. Disse vagtposter gav de advarende budskaber; og når de fik bud om at nedlægge våbnene, overtog andre arbejdet. Gud oprettede en pagt mellem disse vidner og sig selv og forenede menigheden på jorden med menigheden i Himmelen. Han har udsendt sine engle for at styre sin menighed, og helvedes porte har ikke været i stand til at besejre hans folk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.