"Whereunto," asked Christ, "shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?" Mark 4:30. He could not employ the kingdoms of the world as a similitude. In society He found nothing with which to compare it. Earthly kingdoms rule by the ascendancy of physical power; but from Christ's kingdom every carnal weapon, every instrument of coercion, is banished. This kingdom is to uplift and ennoble humanity. God's church is the court of Holy life, filled with varied gifts and endowed with the Holy Spirit. The members are to find their happiness in the happiness of those whom they help and bless. 13


Mesterens efterfølgere kapitel 1. 12.     Fra side 13 i den engelske udgave.tilbage

Guds formål med sin menighed

"Hvad skal vi sammenligne Guds rige med," spurgte Kristus, "eller hvad for en lignelse skal vi bruge om det?" Han kunne ikke anvende verdens kongeriger til sammenligning. Indenfor det borgerlige samfund fandt han intet at ligne det ved. Jordiske riger hersker ved hjælp af den fysiske krafts overlegenhed, men ethvert legemligt våben, ethvert tvangsmiddel er bandlyst fra Kristi rige. Det er dette riges mål at hæve og forædle menneskeheden. Guds menighed er det hellige livs kongehof, fyldt af mange slags gaver og beriget med Helligånden. Dens medlemmer må finde lykken gennem deres lykke, som de hjælper og velsigner. Mark. 4,30.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.