Cornelius was gladly obedient to the vision. When the angel had gone, the centurion "called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him 135 continually; and when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa."


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 76.     Fra side 134 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Kornelius adlød med glæde synet. Da engelen var forsvundet, "kaldte han på to af sine tjenestefolk og en gudfrygtig soldat af dem, som stadig var om ham; og han fortalte dem det hele og sendte dem så til Joppe."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.