In the vision Peter "saw heaven opened, and a certain vessel descending unto them, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth: wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter; kill, and eat. But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common. This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven."


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 76.     Fra side 135 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

I sit syn så Peter "Himmelen åben og noget dale ned; det lignede en stor dug, som ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden; i den var der alle slags af jordens firføddede dyr og krybdyr og himmelens fugle. Og en røst lød til ham: "Stå op, Peter, slagt og spis!" Men Peter svarede: "På ingen måde, Herre! Jeg har jo aldrig spist noget vanhelligt eller urent." Og røsten lød atter, for anden gang, til ham: "Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke holde for vanhelligt!" Dette skete tre gange, og straks efter blev dugen taget op til Himmelen igen."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.