The time had come for an entirely new phase of work to be entered upon by the church of Christ. The door that many of the Jewish converts had closed against the Gentiles was now to be thrown open. And the Gentiles who accepted the gospel were to be regarded as on an equality with the Jewish disciples, without the necessity of observing the rite of circumcision.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 76.     Fra side 136 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Nu var tiden inde til at en helt ny side af arbejdet kunne påbegyndes af Kristi menighed. Den dør, som mange af de jødiske omvendte havde lukket i for hedningerne, skulle nu åbnes på vid gab. Og de hedninger, som tog imod evangeliet, skulle betragtes som ligestillede med de jødiske disciple, uden at det var nødvendigt at overholde omskærelsesceremonien.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.