How carefully the Lord worked to overcome the prejudice against the Gentiles that had been so firmly fixed in Peter's mind by his Jewish training! By the vision of the sheet and its contents He sought to divest the apostle's mind of this prejudice and to teach the important truth that in heaven there is no respect of persons; that Jew and Gentile are alike precious in God's sight; that through Christ the heathen may be made partakers of the blessings and privileges of the gospel.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 76.     Fra side 136 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Hvor Herren dog arbejdede omhyggeligt for at overvinde den fordom mod hedningerne, som på grund af Peters jødiske opdragelse var så indgroet hos ham. Ved synet af dugen og det, den indeholdt, søgte Gud at frigøre apostlens sind for denne fordom og at lære ham den betydningsfulde sandhed, at der i Himmelen ikke er persons anseelse; at jøder og hedninger er lige dyrebare for Gud; at ved Kristus kan hedninger få del i evangeliets velsignelse og forrettigheder.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.