In obedience to the directions just received from God, the apostle promised to go with them. On the following morning he set out for Caesarea, accompanied by six of his brethren. These were to be witnesses of all that he should say or do while visiting the Gentiles, for Peter knew that he would be called to account for so direct a violation of the Jewish teachings.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 77.     Fra side 137 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Lydig mod den anvisning, han lige havde modtaget fra Gud, lovede apostlen at følge med dem. Næste morgen begav han sig til Kæsarea, ledsaget af seks af brødrene. Disse skulle være vidne til alt, hvad han måtte sige eller gøre, mens han var hos hedningerne; for Peter vidste, at han ville blive draget til ansvar for en så direkte krænkelse af den jødiske lære.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.