Then to that company of attentive hearers the apostle preached Christ--His life, His miracles, His betrayal and crucifixion, His resurrection and ascension, and His work in heaven as man's representative and advocate. As Peter pointed those present to Jesus as the sinner's only hope, he 139 himself understood more fully the meaning of the vision he had seen, and his heart glowed with the spirit of the truth that he was presenting.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 77.     Fra side 139 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Derpå prædikede apostlen om Kristus for denne forsamling af opmærksomme tilhørere om hans liv, hans undergerninger, hvordan han blev forrådt og korsfæstet, om hans opstandelse og himmelfart, og om hans gerning i Himmelen som menneskers stedfortræder og talsmand. Mens Peter for de tilstedeværende udpegede Jesus som synderes eneste håb, forstod han selv mere fuldt og helt betydningen af det syn, han havde haft, og hans hjerte brændte af den sandhedens Ånd, som han var talsmand for.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.