Thus was the gospel brought to those who had been strangers and foreigners, making them fellow citizens with the saints, and members of the household of God. The conversion of Cornelius and his household was but the first fruits of a harvest to be gathered in. From this household a wide-spread work of grace was carried on in that heathen city.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 78.     Fra side 140 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Således blev evangeliet bragt til dem, som havde været fremmede og udlændinge, og gjorde dem til de helliges medborgere og medlemmer af Guds husstand. Omvendelsen af Kornelius og hele hans hus var kun førstegrøden af, hvad der senere skulle høstes. Fra denne husstand udførtes et omfattende nådens værk i denne hedenske by.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.