Because Cornelius was living in obedience to all the instruction he had received, God so ordered events that he was given more truth. A messenger from the courts of heaven was sent to the Roman officer and to Peter in order that Cornelius might be brought into touch with one who could lead him into greater light.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 78.     Fra side 140 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Fordi Kornelius levede i lydighed mod al den belæring, han havde modtaget, lod Gud det ske således, at der blev givet ham mere sandhed. Et sendebud fra de himmelske boliger blev udsendt til den romerske officer og til Peter, for at Kornelius kunne komme i kontakt med en, der kunne føre ham ind i mere lys.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.