There are in our world many who are nearer the kingdom of God than we suppose. In this dark world of sin the Lord has many precious jewels, to whom He will guide His messengers. Everywhere there are those who will take their stand for Christ. Many will prize the wisdom of God above any earthly advantage, and will become faithful light 141 bearers. Constrained by the love of Christ, they will constrain others to come to Him.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 78.     Fra side 141 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Der findes her i verden mange, der er Guds rige nærmere, end vi aner. I denne mørke syndens verden har Herren mange kostbare klenodier, til hvem han vil lede sine sendebud. Allevegne findes der mennesker, der vil gå ind for Kristus. Mange vil vide at værdsætte Guds visdom højere end nogen jordisk fordel og blive trofaste fakkelbærere. Selv tvungne af Kristi kærlighed, som de er, vil de nøde andre til at komme til ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.