Peter laid the whole matter before them. He related his experience in regard to the vision and pleaded that it admonished him to observe no longer the ceremonial distinction of circumcision and uncircumcision, nor to look upon the Gentiles as unclean. He told them of the command given him to go to the Gentiles, of the coming of the messengers, of his journey to Caesarea, and of the meeting with Cornelius. He recounted the substance of his interview with the centurion, in which the latter had told him of the vision by which he had been directed to send for Peter.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 79.     Fra side 141 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Peter klarlagde hele sagen for dem. Han fortalte om sin oplevelse med synet og hævdede, at det formanede ham til ikke mere at overholde den vedtagne adskillelse mellem omskårne og uomskårne og til heller ikke at betragte hedninger som urene. Han fortalte om den befaling, han havde fået om at gå til hedningerne, om sendebuddenes ankomst, om sin rejse til Kæsarea og om mødet med Kornelius. Han berettede dem indholdet af sin samtale med høvedsmanden, hvorunder denne havde fortalt ham om sit syn, hvorved han havde fået anvisning på at sende bud efter Peter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.