Believing in God as the Creator of heaven and earth, Cornelius revered Him, acknowledged His authority, and sought His counsel in all the affairs of life. He was faithful to Jehovah in his home life and in his official duties. He had erected the altar of God in his home, for he dared not attempt to carry out his plans or to bear his responsibilities without the help of God.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 75.     Fra side 132 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Kornelius troede på Gud som himmelens og jordens skaber, han ærede ham, erkendte hans magt og søgte råd hos ham under alle livets forhold. I sit hjemmeliv og under sine offentlige pligter var han tro mod Jehova. I sit hjem havde han rejst et alter for Gud, for han vovede ikke at forsøge at udføre sine planer eller bære sit ansvar uden Guds hjælp.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.